Klacht indienenNieuwe klacht indienen
1

Heeft u uw klacht schriftelijk ingediend bij AB Werkt?

U dient eerst een schriftelijke klacht of bezwaar in te dienen bij AB Werkt. Zonder een schriftelijke reactie van AB Werkt kan de Beroepscommissie het geschil niet in behandeling nemen.

2

Heeft u een schriftelijke reactie van AB Werkt ontvangen?

De Beroepscommissie kan het geschil pas in behandeling nemen als er een schriftelijke reactie van AB Werkt beschikbaar is.

3

Heeft u de reactie op uw klacht of bezwaar van AB Werkt minder dan één maand geleden ontvangen?

Als het langer dan één maand geleden is dat u de reactie van AB Werkt heeft ontvangen, is de termijn om een klacht in te dienen verlopen. Het geschil kan niet door de Beroepscommissie in behandeling worden genomen.

4

Bent u lid van AB Werkt?

Alleen leden van AB Werkt kunnen zich wenden tot de Beroepscommissie AB Werkt.

Niet-leden kunnen uiteraard klachten uiten tegen AB Werkt. Deze worden op de voor de organisatie gebruikelijke wijze in behandeling genomen. Hierbij is geen beroepsprocedure mogelijk en is het besluit van de directie bindend.

De contactgegevens van AB Werkt vindt u terug op www.ab-werkt.nl

5

Heeft uw klacht betrekking op contractvoorwaarden (zoals tarieven of voorschriften)?

De Beroepscommissie is niet bevoegd om een geschil in behandeling te nemen die betrekking heeft op contractvoorwaarden. Het geschil kan niet door de Beroepscommissie in behandeling worden genomen.